logo

Popis poskytované služby

Poskytované základní činnosti:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti:

·         zajištění podmínek pro společensky přijatelné volnočasové aktivity,

·         pracovně výchovná činnost s dětmi,

·         nácvik a upevňování motorických, psychických a sociálních schopností a dovedností,

·         zajištění podmínek pro přiměřené vzdělávání,

b) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím:

·         aktivity umožňující lepší orientaci ve vztazích odehrávajících se ve společenském prostředí

c) sociálně terapeutické činnosti:

·         socioterapeutické činnosti, jejichž poskytování vede k rozvoji nebo udržení osobních a sociálních               schopností a dovedností podporujících sociální začleňování osob,

d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí:

·         pomoc při vyřizování běžných záležitostí,

·         pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách        podporujících sociální začleňování osob.

 
Viz přiložený dokument - Popis poskytované služby.