logo

Pro koho jsme

 

Cílovou skupinou, které jsou sociální služby v NZDM METRO poskytovány, jsou děti, mladiství a mladí dospělí ve věku 11-26 let. Toto je v podstatě jediné specifikum. Nerozhoduje pohlaví, rasa, národnost, okruh zájmů, životní styl, náboženství, sociální postavení, atd.

 

Dále se zaměřujeme na uživatele, kteří:

 

  • zažívají nepříznivé životní situace jako je: šikana, ekonomicky znevýhodněná situace rodiny či   jedince; obtížné hledání vrstevníků ke kamarádským vztahům; nezaměstnanost; problémy s vlastním vzděláním, generačními spory v rodině; experimentace s cigaretami, alkoholem či lehkými drogami, partnerské problémy, střet se zákonem (a je ochoten tento střet řešit); záškoláctví, útěky z domova,
  • žijí nebo se pohybují ve městě Přerov či jeho blízkém okolí,
  • vztahují se k nim další charakteristiky: nemohou nebo se nechtějí zapojit do standardních volnočasových aktivit, vyhýbají se standardním formám institucionalizované pomoci a péče, dávají přednost neproduktivního trávení volného času, dávají přednost trávení volného času mimo rodinu či jinou sociální skupinu, mají životní styl, díky kterému se dostávají do konfliktů, který je ohrožující pro ně samé nebo jejich okolí, nepřicházejí s jasnou zakázkou nebo ji nedovedou či nechtějí definovat.