logo

Spolupracujeme:

 

·        Telemens s.r.o. – Psychosociální centrum,

·        o.s. Darmoděj,

·        Dalet,

·        Armády spásy Přerov,

·        Český červený kříž,

·        Charita Přerov,

·        Člověk v tísni, o.p.s.,

·        Nízkoprahový klub Pavlač (o.s. Ratolest),

·        o.s. Internetporadna,

·        Komise prevence kriminality Rady Města Přerova,

·        Pedagogicko-psychologická poradna Přerov,

·        Poradna pro rodinu Ol. Kraje Přerov,

·        sociálně-zdravotní odbory měst okresu,

·        Elim Hranice,

·        Krajský úřad Olomouckého kraje.