Kappa Help z.s.

Centrum pomoci pro rodiny

Pomáháme rodinám v těžkých situacích najít cestu k fungování – jsme pevným pilířem podpory v krizi rodinných vztahů. 

Poskytujeme pomoc na cestě k rodinné harmonii a vzájemnému porozumění, s důrazem na klíčové hodnoty pro děti.

Jak to funguje?

Poskytujeme komplexní podporu rodinám, které čelí rizikovým situacím a jsou v péči orgánu sociálně-právní ochrany dětí (OSPOD). Pravidelně a systematicky pracujeme s celým rodinným systémem s cílem obnovit a napravit výchovné, ochranné a emocionální funkce. Nabízíme psychologické, právní, sociální poradenství a terapii. Dále poskytujeme potravinovou pomocfinanční a dluhové poradenství a výcvikové psychosociální programy. Vedeme výcvik rodičovských kompetencískupinová setkání rodin a vzdělávání. Poskytujeme informace a přímou podporu rodinám, které čelí domácímu násilí. Zaměřujeme se na celkovou stabilizaci klientů jako jednotlivců a pomáháme jim lépe porozumět a řešit svou situaci v náročných či krizových situacíchPomáháme rodinám najít cestu ke stabilitě a harmonii.

Cílová skupina

Rodiny v péči OSPOD (Přerov, Lipník nad Bečvou, Hranice)

Kde nás najdete?

Pobočka A

Přerov pobočka

Pobočka C

Přerov pobočka

Pobočka D

Přerov pobočka