Kappa Help z.s.

VZDĚLÁVÁNÍ

Naše profesní vzdělávání je základem pro budoucnost všech, je tvořivé, interaktivní a moderní. 

Je klíčem k osobnímu i profesnímu růstu a úspěchu.

Jak to funguje?

Vytváříme prostředí, které podporuje trvalý rozvoj a úspěch.

Jsme akreditovanou vzdělávací institucí, která nabízí široké spektrum kurzů a programů v oblasti prevence, práva, psychologie a sociální práce. Naším cílem je poskytnout praktické znalosti a dovednosti, které pomáhají našim klientům z řad odborníků efektivně reagovat na aktuální výzvy.

Nabízíme vzdělávání na míru, kde společně s Vámi navrhujeme a realizujeme individuální vzdělávací programy přizpůsobené Vašim potřebám. Pravidelně realizujeme a připravujeme nové mini kurzy, semináře a školení v oblasti práva, psychologie, sociální práce a adiktologie, abychom zajistili, že naši klienti jsou vybaveni nejnovějšími informacemi a metodami práce.

Zaměřujeme se na vzdělávání učitelů, aby byli vybaveni znalostmi a dovednostmi potřebnými pro úspěšné řešení aktuálních problémů ve školství. Dlouhodobě poskytujeme akreditované studium pro školní metodiky prevence, podporujeme tím pedagogické pracovníky ve vytváření bezpečného a podpůrného prostředí ve školách. 

Spolupracujeme s předními lektory v ČR, kteří jsou odborníky s bohatými zkušenostmi a nejnovějšími poznatky.  

Cílová skupina

Učitelé, školní metodici prevence, zdravotní sestry, lékaři, sociální pracovníci a další odborníci

Kde nás najdete?

Pobočka A

Přerov pobočka