Kappa Help z.s.

kontakt

Chcete se dozvědět něco o naší organizaci nebo nejste rozhodnutí, která služba je pro vás nejlepší? Napište nám!

Zavolejte nám

Napište nám

Sledujte nás na sociálních sítích

KDE NÁS NAJDETE?

Pobočka D

Přerov pobočka

Pobočka C

Přerov pobočka

Pobočka B

Přerov pobočka

Pobočka A

Přerov pobočka

KAPPA-HELP, z. s. je nezisková organizace se sídlem v Přerově, která od roku 1993 aktivně působí v tomto regionu a jeho okolí. Poskytuje širokou škálu sociálních služeb a programů podpory lidem v České republice, s důrazem na pomoc dětem, mládeži a dospělým v Přerově a okolí, kteří čelí různým těžkým životním situacím.

Hlavní aktivity v Přerově a okolí:

Psychologická poradna

 • Prevence a integrace v městě Přerov:

  Spolek realizuje programy zaměřené na předcházení sociálnímu vyloučení a podporu integrace ohrožených skupin v Přerov a okolí, včetně dětí a mládeže z marginalizovaného prostředí, etnických minorit, obětí trestných činů a nezaměstnaných osob.

 • Léčba, snižování rizik a resocializace v městě Přerov:

  KAPPA-HELP provozuje kontaktní a krizová centra v Přerov, která poskytují odbornou pomoc a podporu lidem s drogovou závislostí, alkoholismem a patologickým hráčstvím v regionu. Nabízí ambulantní i lůžkovou léčbu, programy harm reduction a resocializační programy v Přerov.

 • Poradenství a podpora v Přerov:

  Klientům v Přerově a okolí je k dispozici široká škála poradenských služeb, včetně psychologického, sociálního a právního poradenství. Spolek také organizuje různé podpůrné skupiny a aktivity pro rodiče a partnery osob se závislostmi v Přerov.

 • Vzdělávání a osvěta v Přerov:

  KAPPA-HELP se aktivně věnuje vzdělávání a osvětě v oblasti prevence závislostí, sociálního vyloučení a dalších problematických oblastí v Přerov a okolí. Pořádá workshopy, semináře a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost v Přerov.

  KAPPA-HELP, z. s.: Služby z Přerova pro Přerov a okolí

  O společnosti ze sídla v Přerov:

  KAPPA-HELP, z. s. je nezisková organizace se sídlem v Přerov, která od roku 1993 aktivně působí v tomto regionu a jeho okolí. Poskytuje širokou škálu sociálních služeb a programů podpory lidem v České republice, s důrazem na pomoc dětem, mládeži a dospělým v Přerov a okolí, kteří čelí různým těžkým životním situacím.

  Hlavní aktivity v Přerově a okolí:

  • Prevence a integrace v Přerov: Spolek realizuje programy zaměřené na předcházení sociálnímu vyloučení a podporu integrace ohrožených skupin v Přerov a okolí, včetně dětí a mládeže z marginalizovaného prostředí, etnických minorit, obětí trestných činů a nezaměstnaných osob.
   • Služby pro děti a mládež v Přerov:

    Preventivní programy, podpora vzdělávání, práce s rodinami.

   • Služby pro etnické minority v Přerov:

    Podpora integrace, interkulturní vzdělávání, pomoc s úřady.

   • Služby pro oběti trestných činů v Přerov:

    Psychologická pomoc, právní a praktická podpora, asistence.

   • Služby pro nezaměstnané v Přerov:

    Pomoc s hledáním práce, kariérní poradenství, rekvalifikace.

  • Léčba, snižování rizik a resocializace v Přerov:

   KAPPA-HELP provozuje kontaktní a krizová centra v Přerov, která poskytují odbornou pomoc a podporu lidem s drogovou závislostí, alkoholismem a patologickým hráčstvím v regionu. Nabízí ambulantní i lůžkovou léčbu, programy harm reduction a resocializační programy v Přerov.

   • Kontaktní a krizová centra v Přerov:

    Odborná pomoc, krizová intervence, informace a poradenství.

   •  

    Komplexní programy, detoxi­kace, terapie, podpora abstinence.

   • Programy harm reduction v Přerově: Snižování rizik, výměna stříkaček, testování na infekce.
   • Resocializační programy v Přerově: Pomoc s návratem do života, podpora v hledání bydlení a práce.
  • Poradenství a podpora v Přerov:

   Klientům v Přerov a okolí je k dispozici široká škála poradenských služeb, včetně psychologického, sociálního a právního poradenství. Spolek také organizuje různé podpůrné skupiny a aktivity pro rodiče a partnery osob se závislostmi v Přerově.

   • Psychologické poradenství v Přerov:

    Individuální a skupinové terapie, krizová intervence, diagnostika a léčba.

   • Sociální poradenství v Přerov:

    Pomoc s problémy, podpora v oblastech bydlení, zaměstnání, vzdělání a dávek.

   • Právní poradenství v Přerově: Bezplatné poradenství, zastupování v řízeních, pomoc s dokumenty.
  • Vzdělávání a osvěta v Přerově: KAPPA-HELP se aktivně věnuje vzdělávání a osvětě v oblasti prevence závislostí, sociálního vyloučení a dalších problematických oblastí v Přerově a okolí. Pořádá workshopy, semináře a přednášky pro odbornou i laickou veřejnost v Přerově.
   • Workshopy a semináře v Přerově: Pro odborníky i laiky, zaměřené na prevenci a pomoc.
   • Přednášky v Přerově: Pro širokou veřejnost i specifické skupiny, zvyšování povědomí a možnost diskuze.
   • Osvětové kampaně v Přerově: Zaměřené na prevenci, zdravý životní styl a integraci.