Kappa Help z.s.

RESTORATIVNÍ PROGRAMY

Poskytujeme bezpečný prostor pro setkání oběti, pachatele. 

Pomáháme určit správný směr k obnovení a napravení vztahů… oběti naplnit potřeby v důsledku trestného činu a pachateli převzít zodpovědnost za důsledky svého jednání

Jak to funguje?

Poskytujeme bezpečné a vhodné prostředí pro setkání obětí, pachatelů a dalších osob zasažených trestným činem. Umožňujeme otevřenou a reflektivní diskuzi o dopadech událostí na životy zúčastněných a společně hledáme cesty k nápravě a obnově vztahů. Poskytujeme podporu a bezpečné prostředí pro sdílení emocí, porozumění a diskuzi o dopadech trestného činu na životy zúčastněných pod vedením zkušených odborníků. Směřujeme k obnovení důvěry a převzetí odpovědnosti za spáchané činy. Cílem je „dát věci do pořádku“ – náprava škod a způsobené újmy a obnovení rovnováhy ve vztazích. Jsme zde pro všechny, kteří potřebují podporu při zvládání důsledků trestných činů a integraci zpět do běžného života. 

Cílová skupina

Bezpečný prostor programu slouží k tomu, 

Aby oběť mohla: 

– realizovat a naplnit své potřeby v důsledku trestného činu

– společně s ostatními hledat cestu k nápravě a uzdravení 

– v respektujícím a empatickém prostředí vyjádřit své emoce

… aby pachatel mohl:

– pochopit, jak trestný čin druhému ublížil

– převzít zodpovědnost za důsledky vlastního jednání

– společně s ostatními hledat cestu k nápravě a změně 

Kde nás najdete?

Pobočka A

Přerov pobočka

Pobočka C

Přerov pobočka